Junior Suite

Nr 427 Junior Suite

Antal rum: 3 rum och kök | Storlek: 78 kvm | Antal bäddar: 4 plus 2 | Månadsavgift: 5.711 SEK | Förväntad hyresintäkt per månad: 5.152 SEK | 4.460.000 SEK